บริการ Digital Marketing ที่น่าสนใจ
EDM หรือ Email Direct Marketing คือ การทำการตลาดออนไลน์โดยใช้อีเมล์เป็นช่องทางในการโปรโมทธุรกิจ เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยมีจุดประสงค์หลัก คือ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์, โปรโมตสินค้า, โปรโมทบริการ โปรโมทเว็บไซต์หรือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับรูปแบบการส่ง EDM นั้น จะเป็นรูปแบบ Text หรือ Html ไฟล์เท่านั้น วิธีการส่งแบบนี้ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถส่งข้อมูลได้เป็นหมื่นๆข้อมูล พร้อมๆกันในครั้งเดียว และเราสามารถเลือกส่งกี่ครั้ง หรือเลือกเวลาใดก็ได้ ดังนั้นจึงมีข้อดีในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการช่วยลดระยะเวลาที่ควรนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นมากกว่า
ศูนย์รวมบริษัททำการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing ให้คำปรึกษา แผนโฆษณา ครบวงจร‎ ครบวงจร มืออาชีพ‎
ศูนย์รวมบริษัททำการตลาดออนไลน์ ผู้เชี่ยวชาญ Digital Marketing ให้คำปรึกษา แผนโฆษณา ครบวงจร‎ ครบวงจร มืออาชีพ‎